Tải phần mềm chat với shop 1688 – Taobao tại đây. TẢI VỀ

Có nhiều phiên bản. Mọi người tải về phù hợp với HỆ ĐIỀU HÀNH mình đang dùng nhé.!

Phần mềm dịch VIỆT – TRUNG chuẩn. XEM

Kết quả 1 & Kết quả 2 chuẩn. Không dùng Kết quả 3