BẢNG GIÁ ĐẶT HÀNG

QUY CÁCH TÍNH PHÍ ĐẶT HÀNG 1688, TAOBAO & TMALL. Một đơn hàng thông thường sẽ chịu các khoản phí dưới đây 1. CÔNG THỨC TÍNH GIÁ: (Tiền Hàng + Phí Ship Nội Đia) + Phí Dịch Vụ + Phí vận chuyển TQ-VN + Phụ Phí ( nếu khách hàng yêu cầu) Tiền hàng: Là giá…