LƯU Ý 1: Lần đầu truy cập Alipay.com sẽ có giao diện hơi khác trong video.

Anh/Chị click vào ô màu đỏ như hình dưới sẽ ra giao diện như trong Video.!

Giao diện lần đầu truy cập Alipay
Giao diện Alipay như trong Video

LƯU Ý 2: Khi nhận được tin nhắn. Mã code sẽ có dạng như sau:

YYYYMMDDCCCCCC

Trong đó: 

YYYYMMDD: Ngày tháng năm đăng ký tài khoản.

CCCCCC: Chính là 6 số code cần lấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment