KHO HÀNG TRUNG QUỐC

 Guangzhou, China

  SanacyExpress@gmail.com

0963 239 514

0946 341 648

KHO HÀNG TP. HCM

 787 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú, HCM.

SanacyExpress@gmail.com

0963 239 514

0946 341 648

KHO HÀNG HÀ NỘI

  Bãi 81, Cầu Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội.

SanacyExpress@gmail.com

0963 239 514

0946 341 648

SANACY EXPRESS

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Chủ tài khoản: NGUYỄN HIỂN UY

1. Ngân hàng VietcomBank – Chi nhánh 3/2 – HCM

Số Tài khoản: 0511.000.427.764

2. Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Ấp Bắc – HCM

Số Tài khoản: 1903.2412.604.016
=====================================================